آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین - معرفی شرکت
3
پیرایه زیست قزوین
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: غذایی، شیمیایی، نساجی، مهندسی پزشکی، آب و خاک، تعیین ماهیت، فراورده های نفتی، انگ فلزات گرانبها ، ساختمانی، بسته بندی و رنگ
موضوع مجوز: همکار سازمان استاندارد، غذاودارو، محیط زیست، جهاد کشاورزی
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: 30/11/89
تاریخ تمدید مجوز: 1401/12/18
تعداد بازدید: 3447 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 66
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین
نام فرد مسئول: مهرزاد محمودی راد
تلفن همراه فرد مسئول: 09121825897
استان محل فعالیت: قزوین
شهر محل فعالیت: قزوین
نشانی: قزوین،خیابان نوروزیان،بین حکمت26 و 28، پلاک83، ساختمان مهر،طبق اول
تلفن: 02833687624- 33691048 - 33687141
فکس: 02833689769
سایت اینترنتی آزمایشگاه:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1391/06/25
تاریخ آخرین تغییرات: 1400/06/30
ایمیل: pirayeh_zist @yahoo.com
اینستاگرام:
تلگرام:
واتس آپ: 09339821404
لینکدین:

Line
شرح خدمات آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین
دامنه فعالیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین زمینه های :غذایی، شیمیایی، نساجی، مهندسی پزشکی، آب و خاک، تعیین ماهیت، فراورده های نفتی، انگ فلزات گرانبها ، ساختمانی، بسته بندی و رنگ می باشد.

Line
مستندات و مجوزهای آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین