آزمایشگاه مهندسین مشاور خاک آزما نگین - معرفی شرکت
3
مهندسین مشاور خاک آزما نگین
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: محیط زیست، استاندارد غذا و دارو، کشاورزی(آب، خاک، گیاه و کودهای شیمیایی و آلی و سموم کشاورزی) میکروبیولوژی گیاه پزشکی

موضوع مجوز: مجاز
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری:
تاریخ تمدید مجوز:
تعداد بازدید: 784 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 124
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه مهندسین مشاور خاک آزما نگین
نام فرد مسئول: مصطفی خواجویی نژاد
تلفن همراه فرد مسئول: 09124922665
استان محل فعالیت: تهران
شهر محل فعالیت: ورامین
نشانی: تهران،شهرستان ورامین،میدان راه آهن،خ مصطفی خمینی، جنب فضای سبز،پلاک121
تلفن: 021-36261995
فکس: 021-۳۶۲۶۱۹۹۵
سایت اینترنتی آزمایشگاه: http://www.khakazmanegin.com
تاریخ ثبت اطلاعات: 1399/12/25
تاریخ آخرین تغییرات: 1399/12/26
ایمیل: khakazmanegin@yahoo.com
اینستاگرام:
تلگرام:
واتس آپ:
لینکدین:

Line
شرح خدمات آزمایشگاه مهندسین مشاور خاک آزما نگین
آزمون تعیین میزان pH و تنظیم اسیدیته و قلیائیت آب
آزمون اندازه گیری نیتریت در آب به روش رنگ سنجی
آزمون  اندازه گیری میزان فلزات در نمونه های بهداشت حرفه ای به روش ICP-OES
  آزمون اندازه گیری کلر با روش های کروماتوگرافی
آزمون اندازه گیری فنل نمونه
آزمون  اندازه گیری میزان اکسیژن محلول در آب، پساب و فاضلاب DO
آزمون اندازه گیری نیترات (یون نیترات) در آب، پساب و فاضلاب به روش رنگ سنجی (اسپکتروفوتومتری)
آزمون  آنالیز شناسایی و اندازه گیری فلورید و یون فلوراید موجود در خوراک و غیر خوراکی

Line
مستندات و مجوزهای آزمایشگاه مهندسین مشاور خاک آزما نگین

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه مهندسین مشاور خاک آزما نگین
مدیر آزمایشگاه : محمد علی مرشدی شهر بابکی