آزمایشگاه آزمايشگاه هستي آزماي كوير - معرفی شرکت
3
آزمايشگاه هستي آزماي كوير
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: شيريني و شكلات(حلوا ارده و شيريني آردي)
موضوع مجوز: همكار
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: 91/5/10
تاریخ تمدید مجوز:
تعداد بازدید: 607 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 120
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه آزمايشگاه هستي آزماي كوير
نام فرد مسئول: فاطمه شاه محمدی مهرجردی
تلفن همراه فرد مسئول:
استان محل فعالیت: یزد
شهر محل فعالیت: میبد
نشانی: یزد، میبد، خیابان کاشانی، کوچه خالق 19
تلفن: (35)323-4521
فکس: (35)3233-5216
سایت اینترنتی آزمایشگاه:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1399/12/24
تاریخ آخرین تغییرات: 1399/12/26
ایمیل: hastiazma.kavir@yahoo.com
اینستاگرام:
تلگرام:
واتس آپ:
لینکدین: یزد

Line
شرح خدمات آزمایشگاه آزمايشگاه هستي آزماي كوير
آزمون اندازه گیری هدایت الکتریکی در عسل
آزمون  آنالیز سنجش گاز محیطی
آزمون اندازه گیری نسبت فروکتوز به گلوکز حلوا ارده
آزمون اندازه گیری رطوبت در عسل

Line
مستندات و مجوزهای آزمایشگاه آزمايشگاه هستي آزماي كوير

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه آزمايشگاه هستي آزماي كوير
مدیر آزمایشگاه : علی شمسی