Skip Navigation Links


آزمايشگاه هستي آزماي كوير

شيريني و شكلات(حلوا ارده و شيريني آردي) ...

آزمایش باقیمانده سموم در محصولات غذایی

شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس

1-آزمون باقی مانده آفت کشها در نمونه های حبوبات، غلات، برنج، چای، سبزی و میوه 2- آزمون فلزات سنگین در نمونه های غذایی آرایشی و بهداشتی 3- تعیین ترکیبات در اسانس های خوراکی آرایشی و بهداشتی ... در تهران
2441 بازدید

02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152