Skip Navigation Linksصفحه اول > آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد غذایی

آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد غذایی


بازگشت به فهرست اصلی ثبت مشخصات شرکت شما
تعیین ماهیت
پیرایه زیست قزوین رتبه : 19 / 3

تعداد بازدید :

3
 3602
پیرایه زیست قزوین
موضوع مجوز: همکار سازمان استاندارد، غذاودارو، محیط زیست، جهاد کشاورزی
دامنه فعالیت: غذایی، شیمیایی، نساجی، مهندسی پزشکی، آب و خاک، تعیین ماهیت، فراورده های نفتی، انگ فلزات گرانبها ، ساختمانی، بسته بندی و رنگ
موقعیت: قزوین،شهر صنعتی البرز،فلکه دوم،بلوار میرداماد غربی، روبروی شرکت ایران قوطی