Skip Navigation Linksصفحه اول > دوره های آموزشی صنایع غذایی

دوره های آموزشی صنایع غذایی


ثبت مشخصات دوره های آمورشی شما
اصول مدیریت و سرپرستیاصول مدیریت و سرپرستی
0
نام دوره: اصول مدیریت و سرپرستی
نحوه برگزاری: غیرحضوری
کشور و شهر: ایران- تهران
برگزار کننده: انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران
مکان برگزاری:
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ الی -
سایت اینترنتی: http://aiqco.org
تلفن: 02144615188
فکس: 02144487403
توضیحات: بررسی رویکردها و منظرهای مختلف وظایف و مهارت­های مدیر و سرپرست، مهارت­های تفکر استراتژیک و برنامه­ ریزی عملیاتی، مهارت­های سازمانی، مهارت­های رهبری، مهارت­های هماهنگی و کنترل، مهارت­های ارتباطی، تیم­سازی و مدیریت تیم، مدیریت تعارض، مهارت­ هدایت Coaching، مهارت­های فنی، مهارت­های تحلیلی و...
تکنیک های نوین مهندسی در توسعه محصول جدیدتکنیک های نوین مهندسی در توسعه محصول جدید
0
نام دوره: تکنیک های نوین مهندسی در توسعه محصول جدید
نحوه برگزاری: غیرحضوری
کشور و شهر: ایران- تهران
برگزار کننده: انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ الی -
سایت اینترنتی: http://aiqco.org
تلفن: 02144615188
فکس: 02144487403
توضیحات: -
ارزیابی انطباقارزیابی انطباق
0
نام دوره: ارزیابی انطباق
نحوه برگزاری: غیرحضوری
کشور و شهر: ایران - تهران
برگزار کننده: انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 1401/2/20 الی -
سایت اینترنتی: http://aiqco.org
تلفن: 02144615188
فکس: 02144486842
توضیحات: آشنایی با نظام تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق جهانی، جایگاه کمیته ارزیابی انطباق در سازمان ISO، اصطلاحات عمومی مربوط به ارزیابی انطباق مطابق با استاندارد ISO/IEC 17000، انواع نهادهای ارزیابی انطباق و استانداردهای مرتبط، آشنایی با روش های ارزیابی انطباق
نگهدارنده ها و افزودنی ها در صنایع غذایینگهدارنده ها و افزودنی ها در صنایع غذایی
0
نام دوره: نگهدارنده ها و افزودنی ها در صنایع غذایی
نحوه برگزاری: غیرحضوری
کشور و شهر: ایران- تهران
برگزار کننده: انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران
مکان برگزاری: -
تاریخ برگزاری: 1401/2/21 الی -
سایت اینترنتی: http://aiqco.org
تلفن: 02144615188
فکس: 02144486842
توضیحات: نگهدارنده­ های طبیعی مواد غذایی، روش­های سنتی نگهداری مواد غذایی، نگهدارنده­ های مصنوعی (شیمیایی)، تکنیک­ های مدرن نگهداری مواد غذایی، نگرانی ­های ایمنی و بهداشتی در مورد نگهدارنده­ های مواد غذایی، روش­ های آنالیز و تجزیه برای تعیین باقی مانده نگهدارنده ­ها، معرفی بعضی افزودنی­ های مواد غذایی