رتبه ترکیبی مرجع 2/10

لوگوی لبن پودر پارسیان

لبن پودر پارسیان

تولید کننده ، استابیلایزر و امولسیفایر برای فراورده های لبنی، بستنی، فراورده های گوش ...