برداشت چین دوم برگ سبز چای از ابتدای تیرماه آغاز می شود

  • 1403/03/30
  • 98 بازدید

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: با توجه به گرمای هوا پیش‌ بینی می‌شود که برداشت چین دوم برگ سبز چای از ابتدای تیرماه آغاز شود.

صادق حسنی مدیراجرایی سندیکای چای اظهار کرد: برداشت چین دوم برگ سبز چای ناشی از گرمای هوا به تاخیر افتاده است و همواره پیش بینی می‌شود که برداشت از ابتدای تیرماه آغاز شود.


مقام مسئول، از پرداخت ۳۵ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و اذعان داشت: بنابر آمار تاکنون ۳۴۷ میلیارد تومان از بهای برگ سبز خریداری شده به حساب چایکاران واریز شده است که براین اساس کارخانجات ۵۰ درصد قدرالسهم خود را پرداخت کردند، اما دولت موفق به پرداخت نشده و کماکان بدنبال تامین اعتبار است.


وی، با توجه به شرایط اقلیمی برآورد‌ها حاکی از آن است که تا پایان فصل برداشت، تولید چای خشک به ۲۸ تا ۳۰ هزارتن برسد که در صورت تحقق این میزان تولید و از طرفی کاهش مصرف چای ناشی از ازدیاد تقاضا برای خرید قهوه، میزان واردات از سال گذشته فراتر نخواهد رفت.


مدیراجرایی سندیکای چای با بیان اینکه بازار چای تعریفی ندارد، تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا، تقاضا برای خرید چای کاهش یافته که همین امر منجر به ثبات و رکود بازار چای شده است.


 قیمت کنونی هرکیلو چای بهاره برای مصرف کننده ۴۰۰ هزار تومان می باشد. هر چند این چای ۳ درصد تولید را شامل می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان