دپوی ۴۰ درصد مرکبات و ۵۰ درصد سیب درختی در سردخانه‌ها

  • 1402/12/02
  • 110 بازدید

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: بنابر آمار ۴۰ درصد مرکبات تولیدی و ۵۰ درصد سیب درختی در سردخانه‌ها دپو شده است.

اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان بیان کرد: با توجه به وضعیت تولید و عرضه به بازار، قیمت میوه و صیفی هیچ گونه نوسان قیمتی نسبت به هفته قبل در بازار نداشته است.


وی افزود: روزانه ۱۷ تا ۱۸ هزارتن محصول ورودی بار داخل میدان مرکزی است که ۱۴ هزار تن آن به فروش می رود.


یاوری اذعان داشت: با توجه به مازاد عرضه در برابر تقاضا، هیچ گونه نوسان قیمتی در بازار نداشتیم و پیش بینی می شود که این روند در بازار ادامه یابد.


رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه میوه شب عید نداریم، خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت مطلوب تولید نیازی به ذخیره سازی میوه هم نداریم چراکه تجربه سنوات قبل نشان داده که همه ساله ذخیره سازی میوه منجر به هدررفت سرمایه شده است.


و  با توجه به کاهش صادرات سیب درختی ۵۰ درصد سیب درختی و ۴۰ درصد مرکبات در داخل سردخانه هاست‌.


مقام مسئول یادآور شد: کشورهای ترکیه و مصر،مرکبات خود را به بازارهای هدف ما عرضه می کردند که در نهایت این امر جذابیت مرکبات ایران را کمتر کرده است.
اقتصاد آنلاین