ذخیره سازی سیب و پرتقال راه حلی برای تنظیم بازار میوه شب عید

  • 1402/11/23
  • 64 بازدید

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: طبق روال همه ساله ذخیره سازی سیب و پرتقال برحسب نیاز استان‌ها به منظور تنظیم بازار میوه شب عید در حال انجام است.

قاسم پیشه ور  رئیس اتاق اصناف کشاورزی بیان کرد: طبق روال همه ساله ذخیره سازی سیب و پرتقال به عنوان ۲ قلم اصلی و اساسی شب عید انجام می شود.


وی تصریح کرد: با توجه به آنکه در ایام پایانی سال فرصت کوتاه است، از این رو دولت و سازمان تعاون روستایی برحسب نیاز استان ها تامین و ذخیره سازی را انجام می دهند.


پیشه ور خاطر نشان کرد: با ذخیره سازی میوه شب عید در کوتاه ترین زمان امکان پاسخ نیاز کشور وجود دارد که براین اساس مشکلی در تامین نیاز نداریم.


رئیس اتاق اصناف کشاورزی یادآور شد: با توجه به آنکه در ایام پایانی سال فرصت واردات برای تنظیم بازار یا مازاد صادرات محصول وجود ندارد، از این رو دولت در ایام نسبت به ذخیره سازی و حمل برحسب نیاز استان ها اقدام می کند تا بازار دچار مشکل نشود.
اقتصاد آنلاین