۴ رقم جدید محصولات باغی و زراعی معرفی شد

  • 1402/10/20
  • 213 بازدید

چهار رقم جدید محصولات باغی و زراعی به نام‌های پرتقال "آریا" و "ایرسا"، گندم دیم "آروین" و برنج "طارم مازند" توسط محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معرفی شد.

رقم جدید پرتقال خونی B3(GBS3) برخوردار از ویژگی‌های زودرسی، میوه بزرگ، بدون بذر و با کیفیت با نام آریا به عنوان اولین رقم پرتقال در کشور معرفی شد. کشت در 50 الی 60 هزار هکتار از مناطق معتدل و خنک مرکبات‌ خیز کشور، از ویژگی‌های این رقم است و به عنوان یک هزار و 118 رقم، 490 مین رقم باغی و اولین رقم پرتقال سازمان تات است.


"ایرسا" به عنوان دومین رقم جدید پرتقال خونی B6(GBS6) معرفی شده در سازمان تات، برخوردار از ویژگی‌های زودرسی، عملکرد و کیفیت بالا، بدون بذر و با کیفیت انبارمالی مناسب است. این رقم در مقایسه با ارقام پرتقال خونی سانگین و گروس سانگین، علاوه بر بی‌بذری، عملکرد بالا و انبارمانی مناسب حدود 30 روز زودرس‌تر می‌باشد، درختان این ژنوتیپ تاجی افراشته، شکل بیضوی با قدرت رشد متوسط داشته، میوه‌های آن آبدار با رنگ گوشت نارنجی، قرمز رنگ، با متوسط طول 79 و نیم میلی‌متر و وزن 155 گرم از نوع بی‌بذر با ضخامت پوست متوسط است. این رقم در 50 الی 60 هزار هکتار اراضی در مناطق معتدل و خنک مرکبات‌ خیز کشور مستعد کشت است. رقم پرتقال خونی ایرسا به عنوان 119 مین رقم و 491 مین رقم باغی و دومین رقم پرتقال سازمان تات معرفی شد.


دیگر رقم معرفی شده در سازمان تات، رقم گندم دوروم دیم لاین 13 با نام آروین برخوردار از ویژگی‌های پرمحصول، دارای پایداری عملکرد بالا، کیفیت دانه مطلوب برای صنایع ماکارونی، مقاوم به بیماری‌های شایع گندم و وزن هزار دانه بالا است .این رقم در 30 هزار هکتار در مناطق دارای میزان بارندگی بالای 250 میلی‌متردارای زمستان‌های معتدل و تابستان گرم قابل کشت است. رقم آروین به عنوان یک هزار و 121 مین رقم، 625 مین رقم زراعی و 21 مین رقم گندم دوروم سازمان تات معرفی شد.


رقم جدید برنج L38 با نام طارم مازند نیز برخوردار از ویژگی‌های زودرسی، کیفیت دانه، پخت و عطر عالی، تحمل بیشتر نسبت به ارقام محلی در برابر ورس، کرم ساقه‌خوار و بیماری بلاست است که توسط محققان سازمان تات معرفی شده است، میزان اراضی مستعد برای کشت این رقم در حدود 400 هزار هکتار و در استان‌های شمالی کشور و مناطق معتدل و مرطوب شمال ایران است. رقم طارم مازند به عنوان یک هزار و 120 مین رقم، 624 مین رقم زراعی و 58 مین رقم برنج سازمان تات است.
خبرگزاری تسنیم