رتبه ۱۴ ایران در تولید برنج در آسیا

  • 1402/08/24
  • 368 بازدید

بر اساس گزارش فائو تولید برنج ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۱۰۰ هزار تن کاهش یافته و از ۲.۳ میلیون تن در سال قبل به ۲.۱ میلیون تن طی سال زراعی ۲۰۲۳ رسیده است.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز غذایی جهان تولید غلات ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ را ۱۹.۸ میلیون تن برآورد کرد. تولید غلات ایران در این سال با رشد حدود ۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. فائو در سال زراعی ۲۰۲۲ تولید غلات ایران را ۱۹.۳ میلیون تن برآورد کرده بود.


به‌دنبال افزایش تولید داخلی غلات در ایران واردات این محصول کاهش یافته و از ۱۶.۱ میلیون تن در سال قبل به ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رسیده است.


رشد ۲۶ درصدی ذخایر گندم ایران در سال زراعی ۲۰۲۳


این گزارش تولید گندم ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ را ۱۳.۵ میلیون تن برآورد کرده است که نسبت به سال قبل رشد ۵۰۰ هزار تنی داشته است. ایران در سال پیش ۱۳ میلیون تن گندم تولید کرده بود،


بر این اساس، واردات گندم ایران نیز طی امسال ۶۰۰ هزار تن کاهش داشته و به ۳ میلیون تن رسیده است.


فائو کل ذخایر غلات ایران در سال ۲۰۲۳ را نیز ۱۲.۱ میلیون تن برآورد کرده که این رقم نسبت به سال قبل ۱ میلیون تن افزایش داشته است. از ذخایر ۱۲.۱ میلیون تنی غلات ایران ۹ میلیون تن مربوط به ذخایر گندم بوده که ۲۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۷.۱ میلیون تن ذخیره گندم داشت.


این نهاد بین المللی همچنین تولید ذرت ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ را ۱.۱ میلیون تن و تولید جوی ایران را ۳ میلیون تن برآورد کرده که تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. تولید دانه‌های روغنی نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۰.۹ میلیون تن باقی مانده است.


رتبه ۱۴ ایران از نظر تولید برنج در آسیا


بر اساس گزارش فائو تولید برنج ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۱۰۰ هزار تن کاهش یافته و از ۲.۳ میلیون تن در سال قبل به ۲.۱ میلیون تن طی سال زراعی ۲۰۲۳ رسیده است.


با وجود کاهش تولید داخل، واردات برنج در این سال ۱۰۰ هزار تن کاهش یافته و به ۱.۲ میلیون تن رسیده است.


ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ برنج در منطقه آسیا طی سال ۲۰۲۳ بوده است. چین با تولید ۱۴۴ میلیون تن برنج در رتبه نخست آسیا از این نظر قرار داشته است.
خبرگزاری مهر