خرید توافقی برنج راه حلی مناسب برای ایجاد تعادل در بازار

  • 1403/01/27
  • 105 بازدید

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با خرید توافقی ارقام پرمحصول و حمایت از کشاورزان علاوه بر رسیدن به خودکفایی، برنج با قیمت مناسب به دست مردم می‌رسد.

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی بیان کرد: با توجه به آنکه کشاورزان با ارز آزاد تولید می کنند، لذا قابل مقایسه با محصول وارداتی نیست.


مقام مسئول اذعان داشت: اگر برنج خارجی با ارز آزاد وارد شود، قیمت آن مشابه برنج پرمحصول داخلی است. از این رو دولت به جای حمایت از کشاورز خارجی باید تولیدکننده داخلی را حمایت کند تا با افزایش تولید و ایجاد رقابت بازار به تعادل برسد.


پیشه ور خرید توافقی برنج را راهکار دیگر ایجاد تعادل در بازار دانست و تصریح کرد: با خرید توافقی و پرداخت یارانه به تولیدکننده داخل به جای کشاورز خارجی، علاوه بر پایداری تولید و استمرار کشت، برنج با قیمت مناسب بدست مصرف کننده می رسد به طوریکه دهک های کم درآمد هم توان خرید برنج ایرانی را خواهند داشت.


رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی برنج در داخل وجود دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به آنکه کشاورزی بنگاه اقتصادی است، از این رو با اعمال حمایت از کشاورزان به سهولت امکان تامین ۱۰۰ درصد نیاز کشاورزان وجود دارد.


 برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید برنج به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد.
اقتصاد آنلاین