۳۹۰ هزار تن خرما صادر شد

  • 1403/01/21
  • 110 بازدید

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری وزارت جهاد گفت: بنابر آمار سال گذشته ۳۹۰ هزارتن خرما با ارزش ۳۴۵ میلیون دلار صادر شد.

زهرا جلیلی مقدم مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری بیان کرد: بنابر آمار سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۵۸ هزار تن خرما تولید شد که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۴ درصد افزایش داشته است.


مقام مسئول تصریح کرد: طبق آمار سال گذشته ۳۹۰ هزار تن خرما به ارزش ۳۴۵میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ قبل از نظر وزنی ۷ درصد و  ارزشی ۱۰ درصد افزایش داشته است.


جلیلی مقدم، ساماندهی تولید نهال به عنوان اصلی‌ترین نهاده زیر‌بخش باغبانی، احداث خزانه پا‌جوش، باغ مادری و باغات الگویی مدرن و مکانیزه در استان‌های خرماخیز را از برنامه‌های زیربنایی اعلام کرد.


مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری وزارت جهاد خاطر نشان کرد: شناسنامه دار کردن، ایجاد مجتمع کشت بافت خرما، اصلاح باغات، حذف باغات قدیمی و فرسوده جایگزینی ارقام تجاری از اقدامات مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش خرماست.
خبرگزاری مهر