رتبه ۷۶ ایران از نظر شاخص امنیت غذایی در بین ۱۹۵ کشور جهان

  • 1402/03/10
  • 134 بازدید

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی گفت: طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، ایران در شاخص امنیت غذایی در رتبه ۷۶ از بین ۱۹۵ کشور جهان است و بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد.

حمید اورعی مشاور وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: اینک تا حد مطلوب از چالش‌های امنیت غذایی در کشور فاصله ایجاد شده است و این جایگاه بواسطه تلاش کشاورزان و عزم مدیران اتفاق افتاده است.


مقام مسئول، در قرارگاه امنیت غذایی عنوان کرد: افزایش بهره وری و ایجاد الگوی کشت از اهداف وزرات جهاد کشاورزی و سازمان‌های مربوطه است و در این صورت تولیدات بخش کشاورزی باید افزایش یابد.


اورعی اذعان داشت: طرح امنیت غذایی با دستور وزیر جهاد در حال اجرا است که از تمامی استان ها در این خصوص بازدید شده تا وضعیت بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد.


مشاور وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: خراسان شمالی هم جزو ۲۳ استان کشور که طرح ارزیابی امنیت غذایی آن در حال بررسی است و در این طرح میزان تولید، دسترسی به غذا، بحث کیفیت و سلامت غذا، بحث ثبات قیمت ها و بازار مواد غذایی و سایر شاخص ها مورد ارزیابی قرار خواهد کرد که در این خصوص تمامی استان ها رتبه بندی خواهند شد.
خبرگزاری صدا و سیما