ثبت اخبار شرکت شما
 ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خرید تضمینی شد ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خرید تضمینی شد
تاریخ: 1400/05/17
شماره: 30939
بازدید: 107

شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز ۱,۷۵۰ میلیارد تومان به حساب گندمکاران کشور خبر داد.

 ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خرید تضمینی شد

به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، خرید تضمینی گندم با ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تن در جریان است و با واریز ۱,۷۵۰ میلیارد تومان به حساب گندمکاران کشور، مطالبات کشاورزانی که تا تاریخ ۱۱ مردادماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند به طور کامل پرداخت شد. از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان از کشاورزان کشور خریدار شده است.همه مطالبات کشاورزان گندمکاری که تا ۱۱ مرداد ماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شد.تاکنون نیمی از گندم کشور از کشاورزان استان‌های خوزستان، فارس و گلستان خریداری شده است.استان خوزستان با یک میلیون و ۸۳ هزار تن، استان فارس با ۵۰۶ هزار تن و گلستان ۴۴۹ هزار تن گندم بیشترین سهم از خرید را به خود اختصاص داده‌اند.همچنین همزمان با خرید تضمینی گندم، مقدار ۱۲۶ هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش ۱.۳ هزار میلیارد تومان از کلزاکاران کشور خریداری و تمامی مطالبات این محصول نیز واریز شده است.۱.۵ تن دانه روغنی گلرنگ نیز در استان کرمان خریداری شده است.


منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران