ثبت اخبار شرکت شما
حضور ایران در سه نمایشگاه بین المللی عراقحضور ایران در سه نمایشگاه بین المللی عراق
تاریخ: 1400/05/03
شماره: 30907
بازدید: 91

مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت گفت: مشارکت در حداقل ۱۵ نمایشگاه بین المللی عراق و برگزاری حداقل ۵ نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق از جمله مهمترین برنامه‌های ترویجی سازمان توسعه تجارت ایران در راستای معرفی ظرفیت‌های صادراتی ایران است.

حضور ایران در سه نمایشگاه بین المللی عراق

فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت در مورد حضور ایران‌ در نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه معرفی محصولات و توانمندی‌های خدمات فنی مهندسی کشور به بازار کشورهای همسایه، حضور ایران در قالب پاویون‌های ملی در سه نمایشگاه بین المللی عراق در دستورکار قرار گرفته و مجوزهای ایجاد این پاویون‌ها برای شرکت‌های مجری خدمات نمایشگاهی مربوطه صادر شده است.مقام مسئول افزود: بر این اساس، مشارکت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان اربیل از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ و در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه عراق از تاریخ ۳ تا ۸ شهریور ۱۴۰۰ و دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع غذایی سلیمانیه ۲۰۲۱  توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران برنامه ریزی شده است.مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت در مورد نحوه ثبت‌نام در این رویدادها تصریح کرد: علاقمندان جهت مشارکت در نمایشگاه‌های مذکور می‌توانند از طریق مراجعه به سایت شرکت‌های مجری پاویون هر نمایشگاه اقدام به بررسی و ثبت نام کنند.وی یادآور شد: مشارکت در حداقل ۱۵ نمایشگاه بین المللی عراق و برگزاری حداقل ۵ نمایشگاه اختصاصی ایران در شهرهای مختلف عراق از جمله مهمترین برنامه‌های ترویجی سازمان توسعه تجارت ایران در راستای معرفی ظرفیت‌های صادراتی کشور به عراق در سال ۱۴۰۰ است.


منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران