ثبت اخبار شرکت شما
مشارکت ایران برای خرید گندم در مناقصه بین المللیمشارکت ایران برای خرید گندم در مناقصه بین المللی
تاریخ: 1400/04/12
شماره: 30853
بازدید: 126

ایران برای خرید 60 هزار تن گندم نانوایی در مناقصه بین المللی شرکت کرده است.

مشارکت ایران برای خرید گندم در مناقصه بین المللی

 به نقل از «هلنیس شیپینگ» تاجران اروپایی اعلام کرده اند که ایران برای خرید 60 هزار تن گندم نانوایی در مناقصه بین المللی شرکت کرده است. محموله هایی که طرف های ایرانی به دنبال خرید هستند برای ماه های اگوست و سپتامبر است.آخرین مهلت پیشنهاد قیمت برای این مناقصه چهارشنبه 30 ژوئن بود.بر اساس این گزارش، حجم مناقصه ای که ایران شرکت کرده به صورت اسمی است و این کشور می تواند بیش از تناژ قید شده نیز خریداری کند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: امسال خرید تضمینی گندم به 5 میلیون تن می رسد که سال گذشته 8 میلیون تن خریداری شده بود و دولت تصمیم گرفته مابه التفاوت این رقم را وارد کند.سال گذشته هم دولت حدود سه میلیون تن گندم وارد کرده بود و برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که امسال دولت حداقل باید 5 میلیون تن گندم وارد کند تا نیاز کشور تامین شود.


منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران