ثبت اخبار شرکت شما
شناسایی آلودگی برنج، شیر و آب با نقاط کوانتومی کربنی و تلفن‌های هوشمندشناسایی آلودگی برنج، شیر و آب با نقاط کوانتومی کربنی و تلفن‌های هوشمند
تاریخ: 1399/10/23
شماره: 30422
بازدید: 141

محققان دانشگاه شهید بهشتی بر اساس نقاط کوانتومی کربنی سیستمی پیاده سازی کردند که از آن می‌توان برای شناسایی آلودگی‌ محیط‌‌های آبی و همچنین محصولات کشاورزی و لبنی استفاده کرد.

شناسایی آلودگی برنج، شیر و آب با نقاط کوانتومی کربنی و تلفن‌های هوشمند

دکتر حمیده احتسابی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مجری طرح بیان کرد: این پروژه با عنوان "تشخیص سریع آلودگی‌های آب و محصولات کشاورزی و محصولات لبنی" است که بر پایه استفاده از پیش ماده‌های نقاط کوانتومی کربنی اجرایی شد.وی با بیان اینکه این پیش ماده‌ها از مواد طبیعی سنتز شده است،اظهارکرد: در این طرح دستگاه ساده و ارزان قیمتی را عرضه کردیم که می‌تواند در ارزیابی‌های محیط زیستی مورد استفاده قرار گیرد.احتسابی با اشاره به عملکرد این دستگاه توضیح داد: نقاط کوانتومی کربنی سنتز شده در این طرح، دارای شدت فلورسانس هستند و در حضور آلودگی، شدت فلورسانس آنها افزایش و یا کاهش می‌یابد و با استفاده از نرم افزاری که برای آن تهیه شده، میزان شدت و یا کاهش فلورسانس این مواد در حضور آلودگی‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرد.عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه از این روش می‌توانیم تشخیص دهیم که نمونه مورد آزمایش آلوده است یا خیر، یادآور شد: با استفاده از این دستگاه می‌توانیم آلودگی نیترات در آب، فلزات سنگین موجود در سبزیجات و یا برنج و یا آلودگی‌های آنتی بیوتیکی موجود در شیر را شناسایی کنیم.مجری طرح با تاکید بر اینکه این دستگاه علاوه بر آلودگی محیط‌های آبی قادر به شناسایی آلودگی‌های موجود در نمونه‌های جامد است، تصریح کرد: برای این سیستم دو نوع نرم افزار تهیه شده است و از این طریق می‌توان از این دستگاه هم برای محیط‌هایی با چندین یون و یا برای محیط‌هایی برای سنجش میزان یک یون بهره برد.احتسابی با اشاره به کاربردی شدن این سیستم در کشور، افزود: از دستاوردهای این طرح در مزارع و استخرهای پرورش ماهی برای اندازه گیری نیترات آب استفاده شده است، ضمن آنکه این دستگاه برای برآورد میزان فلزات سنگین در برنج و میزان آنتی بیوتیک موجود در لبنیات مورد استفاده قرار گرفته است.به گفته وی دقت این سیستم در حد PPm است.این محقق دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: روش‌های تشخیصی بر اساس تلفن‌های هوشمند به عنوان روش‌های نوین و جدید شناخته می‌شوند.   


منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران


تگ ها :