ثبت اخبار شرکت شما
ایران جزء کشورهای پیشتاز در تولید میگوایران جزء کشورهای پیشتاز در تولید میگو
تاریخ: 1401/04/02
شماره: 32682
بازدید: 47

دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران گفت: تولید میگو در کشور طی سال گذشته ۵۷ هزار تن بوده است.

ایران جزء کشورهای پیشتاز در تولید میگو

علی اکبر خدایی دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران بیان کرد: پرورش میگو یک صنعت اشتغال زا و ارزآور در کشور است و فعالیت صنعت پرورش میگو که از اوائل دهه ۷۰ در ایران شروع شده همچنان رو به توسعه است.


مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون در تمام استان‌های جنوبی کشور و همچنین استان گلستان مزارع پرورش میگو وجود دارد اذعان داشت: در بوشهر به عنوان قطب تولید و پرورش میگو در کشور، در سال گذشته ۲۸ هزار تن میگو تولید شده و امسال این رقم به بیش از ۳۵ هزار تن خواهد رسید.


دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با بیان اینکه صنعت پرورش میگو در ایران فاصله زیادی با دنیا ندارد و به عبارتی ضریب نفوذ دانش در این صنعت خیلی خوب است تاکید کرد: ایران جزء کشور‌های پیشتاز از نظر میزان برداشت میگو در واحد سطح است.


منبع خبر: خبرگزاری صدا و سیما