ثبت اخبار شرکت شما
میزان خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون تن رسیدمیزان خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون تن رسید
تاریخ: 1401/04/02
شماره: 32680
بازدید: 58

معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می‌شود میزان خرید تضمینی گندم امسال به ۶ میلیون تن برسد.

میزان خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون تن رسید

 محمد قربانی معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: علت این مسئله اجرای سیاستی بود که بر اساس آن کشاورزان از کودهای فسفاته و پتاسه استفاده کردند که روی عملکرد محصول تأثیر بسزایی داشت.


وی گفت: گزارش‌های فائو نیز حاکی از افزایش تولید غلات در کشور است.


مقام مسئول اظهار کرد: با اشاره به کاهش ۴۵ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه، این امر تأثیرمطلوبی در تولید محصولات کشاورزی داشته است.


قربانی، همچنین با بیان اینکه میزان خرید تضیمینی گندم از سه میلیون و ۴۰۰ تن عبور کرده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش دارد.


وی اذعان داشت: سال زراعی گذشته در همین تاریخ دو میلیون و ۶۹۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خرید تضمینی شده بود.


معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: تاکنون بابت خرید تضمینی گندم، مبلغ ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد طلب کشاورزان به حسابشان واریز شده و مابقی پول آنان از طریق تامین نقدینگی پرداخت می‌شود. و از زمان برداشت تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی گندم مربوط به استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن، گلستان ۶۷۱ هزار تن، فارس ۳۴۱ هزار تن و ایلام با ۱۶۷ هزار تن است.


منبع خبر: خبرگزاری مهر