ثبت اخبار شرکت شما
استاندارد بین المللی زرشک تدوین شداستاندارد بین المللی زرشک تدوین شد
تاریخ: 1400/09/03
شماره: 31200
بازدید: 68

طرح تدوین استاندارد بین المللی «زرشک – ویژگی‌ها و روش آزمون» که توسط جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۹ به سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) ارائه شده بود، با تایید اکثریت کشورهای عضو منتشر شد.

استاندارد بین المللی زرشک تدوین شد

به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، کشورمان یکی از مهمترین تولیدکنندگان زرشک در جهان است و طرح تدوین این استاندارد به حفظ منافع تجاری کشور در بازار‌های بین‌المللی و صادرات در این زمینه کمک می‌کند.


این پروژه در کمیته فنی/ فرعی «میوه‌ها، سبزی‌ها و فرآورده‌های آن (ISO/TC۳۴/SC۳)» توسط ایران ارائه و مورد تایید اولیه اعضاء کمیته فرعی قرار گرفت و در ادامه پس از معرفی کارشناسان کشور‌های مختلف برای همکاری در این پروژه، پیش‌نویس نهایی استاندارد با نظرات فنی ۱۹ کشور عضو فعال کمیته تایید شد و سپس به مرحله چاپ رسید.


زرشک به عنوان یاقوت سرخ کشور و محصول با ارزش افزوده بالا در کل جهان شناخته می‌شود.


منبع خبر: خبرگزاری اوج اقتصاد