ثبت اخبار شرکت شما
۱۲ رقم جدید محصولات زراعی در مؤسسه تحقیقات کشاورزی کشور معرفی شد۱۲ رقم جدید محصولات زراعی در مؤسسه تحقیقات کشاورزی کشور معرفی شد
تاریخ: 1400/02/13
شماره: 30739
بازدید: 43

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از معرفی ۱۲ رقم جدید زراعی برای دیمزارهای کشور خبر داد.

۱۲ رقم جدید محصولات زراعی در مؤسسه تحقیقات کشاورزی کشور معرفی شد

خشنود علیزاده رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بیان کرد: ۱۲ رقم جدید محصولات زراعی در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی شد.مقام مسئول افزود: محققان این مؤسسه سال گذشته چهار رقم گندم، چهار رقم نخود، یک رقم جو، سه رقم دانه روغنی جدید معرفی کردند.رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: محققان برای معرفی این ارقام نزدیک به ۱۰ سال در ۱۶ استان کشور کار تحقیقاتی انجام داده‌اند.وی اذعان کرد: ارقام جدید در مقایسه با ارقام موجود بومی نسبت به بیماری‌ها، سرمای زمستانه و دیررس بهار، گرمای سال‌های خشک، مقاوم هستند.به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، ارقام جدید این مؤسسه در مناطق سرد، معتدل نیمه گرمسیر و گرمسیر قابلیت کاشت دارند.علیزاده تصریح کرد: ارقام معرفی شده در مقایسه با رقم‌های بومی و موجود در کشور تا ۲۵ درصد برتری عملکرد دارند.وی گفت: در مدت ۲۹ سال فعالیت این مؤسسه ۷۸ رقم محصولات دیم در بخش‌های غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و علوفه در این مؤسسه معرفی شده است.مؤسسه تحقیقات دیم کشور به مرکزیت مراغه با ۵ ایستگاه اصلی و معاونت و ۹ ایستگاه همکار، در استان‌های دیم خیز ایران فعالیت تحقیقاتی انجام می‌دهد.


منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران