Skip Navigation Links


تولید جهانی آبزیان

 

رتبه نخست ایران در تولید ماهی قزل‌آلا

  • 1402/12/02
  • 148 بازدید

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران با بیان اینکه ایران رتبه‌های خوبی در جهان در حوزه آبزیان دارد، گفت: کشور ما رتبه نخست تولید ماهی قزل الا، رتبه ۱۶ در آبزی پروری، رتبه ۱۳ در پرورش میگو و رتبه ۲۶ در صید در جهان را به خود اختصاص داده است.

تامین امنیت غذایی کشور با توسعه شیلات امکان پذیر است

  • 1395/01/07
  • 1352 بازدید

یکی از مهم ترین نیازهای بشرامروزی،تامین منابع غذایی و رسیدن به خودکفایی در این زمینه است.کیفیت غذای مصرفی هر قومی ارتباط مستقیم با سطح آگاهی از مسائل بهداشتی و تغذیه ای و همچنین توان اقتصادی وعادات غذایی مردم آن کشور دارد.