Skip Navigation Linksصفحه اول > اخبار صنایع غذایی

اخبار صنایع غذایی: اندازه گیری اسید فولیک در آرد


بازگشت به فهرست اصلی بایگانی اخبار ثبت اخبار شرکت شما
معاونت غذا و دارو اراک موفق به اندازه گیری اسید فولیک در آرد شد معاونت غذا و دارو اراک موفق به اندازه گیری اسید فولیک در آرد شد
معاونت غذا و دارو اراک موفق به اندازه گیری اسید فولیک در آرد شد

مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو گفت: در خصوص پیگیری روش های اندازه گیری اسید فولیک در پرمیکس و آرد، بررسی های لازم توسط پرسنل آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و سم شناسی این معاونت صورت گرفت.