این شرکت در سال 1392 منحل گردیده است .

رتبه ترکیبی مرجع 2/14

لوگوی سپند افزار

سپند افزار

سازنده - جت پرینتر (چاپگر صنعتی جوهر افشان) مدل SA720 - جت پرینتر (چاپگر صن ...
02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152