رتبه ترکیبی مرجع 3/11

لوگوی میلر کندری

میلر کندری

سازنده طراحی و ساخت خط تولید بستنی ، مخزن شیر سردکن ، مخزن پخت ، فرآوری و حمل ...
02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152