Skip Navigation Links > مخزن صافیمخزن صافی

شرکت بهریزمبدل

سازنده ماشین آلات غذایی -آشامیدنی کندل فیلترنمونه اروپایی، فیلترهای کیزلگور، دی اریتور آبسرد و گرم، دی اریتور شربت غلیظ، مونوپمپ، پمپ های هموژنایزر،سانتریفیوژ، میکسرهای عمل آوری، هموژنایزر آزمایشگاهی، انواع مخازن ماءالشعیر و ...
6236 بازدید