رتبه ترکیبی مرجع 3/12

لوگوی زیست آوید ابزار (زیسکو)

زیست آوید ابزار (زیسکو)

تولیدکننده ، واردکننده تولید و واردات انواع تجهیزات آزمایشگاهی ، سکوبندی پرتابل و ثابت آزمایشگاهی ...