رتبه ترکیبی مرجع 3/17

لوگوی شرکت پارمیس طب آزما

شرکت پارمیس طب آزما

واردکننده آنکوباتور ، سانتریفیوژ ، آون ، یخچال فریزر آزمایشگاهی ، هود آزمایشگاهی ، بن ماری ، آب مقطر ...