Skip Navigation Links


شرکت مهندسی صنعت آزما توسعه ایرانیان
تولید کننده ، وارد کننده ارائه کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت در صنایع کاغذ،ورق، کارتن، چاپ و بسته بندی، فیلم های پلیم ...
شرکت کنترل سیستم خاورمیانه
تولید کننده ،رفرکتومتر و کنداکتیویتی متر این لاین و آزمایشگاهی تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی (رفرکتومتر و کنداکتیویتی متر) با برند پریسماتک PrismaTech® ...

سانتریفوژ

شرکت پارمیس طب آزما

واردکننده آنکوباتور ، سانتریفیوژ ، آون ، یخچال فریزر آزمایشگاهی ، هود آزمایشگاهی ، بن ماری ، آب مقطرگیر و ... ...
4833 بازدید

دانا آزمون

وارد کننده pH متر، کنداکتیویتی متر ، اکسیژن متر ، ضخامت سنج ، الکترود pH ، انواع الکترودهای اختصاصی ، سل کنداکتیویتی بافرهای pH استانداردهای کنداکتیویتی ، اسپکتروفتومتر ، سانتریفوژ لبنیات ، کرایواستار ...
3510 بازدید