صنایع غذایی ، سایت تخصصی آبمیوه و نوشیدنی - اطلاعات اولیه وبلاگ
00 / 0
صنایع غذایی ، سایت تخصصی آبمیوه و نوشیدنی
موضوغ وبلاگ: سایت تخصصی آبمیوه و نوشیدنی
آدرس اینترنتی: http://bakeshlou.blogfa.com
تعداد بازدید: 2108 کد ثبت اطلاعات این وبلاگ در سایت مرجع: 63
Line
اطلاعات تماس صنایع غذایی ، سایت تخصصی آبمیوه و نوشیدنی
نام مسئول وبلاگ: حجت بکشلو
موقعیت مکانی: ایران ، ارومیه
تلفن: (914) 3894097
آدرس اینترنتی: http://bakeshlou.blogfa.com

Line
توضیحات بیشتر صنایع غذایی ، سایت تخصصی آبمیوه و نوشیدنی
مشاورارشد صنایع غذایی و صنعت نوشیدنی
قبول سفارشات تولید نوشیدنی های گازدار و بدون گازدر انواع بسته بندی
www.Bakeshlou.ir


کلمات کلیدی