Skip Navigation Linksصفحه اول > تبلیغ در سایت مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران

فعالان محترم صنایع غذایی و بازدیدکنندگان ارجمند

ماموریت سایت مرجع صنایع غذایی اطلاع رسانی و تسهیل ارتباطات در صنعت غذا میباشد و کلیه کسب و کارهای مرتبط در این سایت به رایگان اطلاع رسانی میگردد ( از طریق ثبت اطلاعات کسب و کار شما در فرمهای موجود در هر بخش از سایت ) و در عین حال مبحث تبلیغات از اهداف اصلی سایت نمی باشد ولی آن دسته از شرکتها و اشخاص که کسب و کارشان دارای ظرفیت و پتانسیل لازم برای تبلیغ موثر در صنعت غذا میباشد می توانند جهت کسب اطلاع با دفتر سایت تماس حاصل نمایند


باتشکر - بخش تبلیغات سایت