استیل کولین
اصطلاح انگلیسی: acetylcholine
اصطلاح فارسی: استیل کولین
Line
مفهوم اصطلاح استیل کولین
استیل مشتق از کولین که از نرونهای عصبی انتهایی cholinergic nerves آزاد شده و ماهیچه را تحریک میکند.