کودپاش

گروه صنعتی شریفی

کودپاش ، فیدر ، کمباین بادام زمینی ، سیلوتراش ، پنکه سقفی ، یونجه خردکن ...
573 بازدید

شرکت سنابل اصفهان

کودکودپاش سانتریفیوژ ، ردیفکار مکانیکی ، هد کمباین ، سنگ جمع کن ...
584 بازدید

شرکت ماشین صنعت سورنا

تولید کننده ادوات کشاورزی و قطعات صنعتی ...
209 بازدید

کارخانجات تولیدی شخمیران

تولید کننده ماشین آلات و ادوات کشاورزی سنگین و نیمه سنگین ...
205 بازدید

گروه صنعتی دزفول ماشین

تولید کننده کمباین بادام زمینی ، انواع کودپاش ، فیدر خود کششی ، فیدر میکسر ، اوره پاش ، ماشین خرمنکوب ، کود ریز باغی ، خوراک ریز استخر ماهی ...
351 بازدید

شرکت ابرهارد شرق

تولید کننده گاو آهن و ادوات خاک ورزی ...
272 بازدید

گروه تولیدی ادوات پیشتاز صنعت ثنایی

تولید کننده تولید کننده سمپاش سطلی برنجی ، استیل ...
198 بازدید

صنایع کشاورزی کشت گستر خراسان

تولید کننده ادوات کشاورزی و خاک ورزی ...
197 بازدید

شرکت تولیدی صحرا صنعت

تولید کننده ادوات کشاورزی ...
149 بازدید

کارگاه تولیدی پیشرو صنعت فدک

تولید کننده ادوات کشاورزی ...
178 بازدید