سیلوتراش

گروه صنعتی شریفی

کودپاش ، فیدر ، کمباین بادام زمینی ، سیلوتراش ، پنکه سقفی ، یونجه خردکن ...
573 بازدید

ماشین سازی دقایق اراک

بکهولودر کامل ، ساقه خردکن ، تریلی پشت تراکتوری ، باکت سیلوتراش ، ماشین سیلوتراش ، باکت سرند ...
1066 بازدید