دستگاه کشت مستقیم

شرکت صنایع کشت گستر آذربایجان

تولید کننده ماشین آلات کشاورزی و صنعتی ، تولید انبوه عمیقکار دیم موور بشقابی، ریک (علوفه جمع کن) ...
479 بازدید

کشت گستر تبریز

ماشین آبیاری بارانی ، ماشین عمیق کار دیم ، دستگاه کشت مستقیم ، ماشین خاکورز حفاظتی ، ماشین بذرکار ریزدانه کار ، ماشین بذرکار کودکار ،دستگاه علوفه خردکن ، دستگا سمپاش ، تریلر پشت تراکتور ...
676 بازدید