عالیا گلستان
تاریخ ثبت اطلاعات این شرکت:
1392/06/03

کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت:
5679

تعداد بازدید از صفحه اختصاصی:
7696
عالیا گلستان

3
رتبه این شرکت در سایت مرجع
3 x 10
عالیا گلستان

محصولات تولیدی:
سس های سرد و گرم ، روغن مایع نباتی ، رب گوجه فرنگی ، کنسرو های غیر گوشتی ، شوری ، آب آشامیدنی
نام تجاری محصولات (برند):
رعنا
فعال در صنعت:
روغن خوراکی
سسهای سرد و گرم
کنسرو

2019 - 1398 عالیا گلستان

شرح محصولات تولیدی عالیا گلستانشرح محصولات تولیدی عالیا گلستان
ردیف نام محصول برند نوع بسته بندی وزن خالص هر بسته
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
مسئولین و مدیران عالیا گلستانمسئولین و مدیران عالیا گلستان
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت سوابق کاری تلفن همراه ایمیل
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات عالیا گلستانگواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات عالیا گلستان
ردیف نام سند مرجع صادر کننده سند شرح سند تاریخ اخذ
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
تصاویر از مجموعه عالیا گلستانتصاویر از مجموعه عالیا گلستان
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
عضویت عالیا گلستان در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجیعضویت عالیا گلستان در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجی
از طرف شرکت تکمیل نگردیده استSkip Navigation Linksصفحه اول > بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی > اطلاعات تکمیلی