صنایع غذایی حام
تاریخ ثبت اطلاعات این شرکت:
1391/01/29

کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت:
5114

تعداد بازدید از صفحه اختصاصی:
23325
صنایع غذایی حام

3
رتبه این شرکت در سایت مرجع
3 x 17
صنایع غذایی حام

محصولات تولیدی:
بیسکویت ، کیک ، ویفر ، تافی ، شکلات ، اسنک
نام تجاری محصولات (برند):
حام
فعال در صنعت:
بیسکویت ، کیک و کلوچه
شیرینی و شکلات

2020 - 1399 صنایع غذایی حام

شرح محصولات تولیدی صنایع غذایی حامشرح محصولات تولیدی صنایع غذایی حام
ردیف نام محصول برند نوع بسته بندی وزن خالص هر بسته
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
مسئولین و مدیران صنایع غذایی حاممسئولین و مدیران صنایع غذایی حام
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت سوابق کاری تلفن همراه ایمیل
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات صنایع غذایی حامگواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات صنایع غذایی حام
ردیف نام سند مرجع صادر کننده سند شرح سند تاریخ اخذ
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
تصاویر از مجموعه صنایع غذایی حامتصاویر از مجموعه صنایع غذایی حام
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
عضویت صنایع غذایی حام در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجیعضویت صنایع غذایی حام در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجی
از طرف شرکت تکمیل نگردیده استSkip Navigation Linksصفحه اول > بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی > اطلاعات تکمیلی