فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری
تاریخ ثبت اطلاعات این شرکت:
1390/04/05

کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت:
3788

تعداد بازدید از صفحه اختصاصی:
7923
فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری

3
رتبه این شرکت در سایت مرجع
3 x 19
فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری

محصولات تولیدی:
ماست ، دوغ ، کره ، پنیر ، شیر ، پنیر پیتزا
نام تجاری محصولات (برند):
بشیر
فعال در صنعت:
لبنیات


2019 - 1398 فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری

شرح محصولات تولیدی فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری شرح محصولات تولیدی فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری
ردیف نام محصول برند نوع بسته بندی وزن خالص هر بسته
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
مسئولین و مدیران فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری مسئولین و مدیران فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت سوابق کاری تلفن همراه ایمیل
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری
ردیف نام سند مرجع صادر کننده سند شرح سند تاریخ اخذ
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
تصاویر از مجموعه فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری تصاویر از مجموعه فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
عضویت فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری  در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجیعضویت فرآورده های لبنی سراجیان - حیدری در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجی
از طرف شرکت تکمیل نگردیده استSkip Navigation Linksصفحه اول > بانک اطلاعات تولید کنندگان محصولات غذایی > اطلاعات تکمیلی