ثبت اخبار شرکت شما
 تسریع تجاری ‌سازی ۴ محصول کشاورزی با تعیین نشان جغرافیایی تسریع تجاری ‌سازی ۴ محصول کشاورزی با تعیین نشان جغرافیایی
تاریخ: 1399/12/03
شماره: 30524
بازدید: 156

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای نخستین بار نشان جغرافیایی زعفران قائنات، کشمش ملایر، پسته رفسنجان و خرمای پیارم حاجی‌آباد به منظور سرعت بخشیدن به تجاری ‌سازی محصولات کشاورزی ایران تعریف شد.

 تسریع تجاری ‌سازی ۴ محصول کشاورزی با تعیین نشان جغرافیایی

محمد خالدی مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد : نشان جغرافیایی محصولات کشاورزی با اولویت زعفران، کشمش، پسته و خرما بر اساس شاخص‌های متعدد و نتایج اولیه پروژه مشترک مالکیت فکری ایران و سوئیس تعریف شده است.وی با اشاره به تجاری ‌سازی محصولات کشاورزی نشان جغرافیایی ایران که با هماهنگی موسسه فدرال مالکیت معنوی سوئیس به صورت مجازی برگزار شد، بیان کرد: این نشست با هدف تقویت سیستم مالکیت فکری ایران به منظور بهبود رقابت‌ پذیری تجاری و تجاری‌سازی دارایی‌های مالکیت معنوی و توسعه اقتصادی کشور برگزار و در ادامه، نتایج اولیه پروژه مشترک مالکیت فکری ایران و سوئیس ارائه و تبیین شد.وی خاطر نشان‌ کرد: این پروژه با همکاری مشترک موسسه فدرال مالکیت معنوی سوئیس و سازمان فکری ایران در چارچوب توافق‌نامه تجارت بین کنفدراسیون سوئیس و جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با تعریف نشان جغرافیایی برای زعفران قائنات، کشمش ملایر، پسته رفسنجان و خرمای پیارم حاجی‌آباد در این پروژه مشترک، بر اساس اولویت، اقدام‌های اجرایی و عملیاتی برای پیگیری آن انجام خواهد شد.وی از آمادگی کامل وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری در اجرا و عملیاتی کردن این پروژه خبرداد و گفت : رویکرد وزارت جهاد کشاورزی، حرکت از کشاورزی سنتی یا متداول به کشاورزی تجاری با تاکید بر توسعه زنجیره‌های ارزش و کشاورزی قراردادی است و از این رو، در سال‌های اخیر نهادسازی لازم برای سامان‌دهی کشاورزان در اتصال به بازارهای داخلی و جهانی انجام شده است.خالدی بیان ‌داشت : آمادگی لازم برای تجمع تولیدکنندگان و ذی‌نفعان مختلف حلقه‌های زنجیره‌های محصولات کشاورزی برای نشان‌های تجاری مشخص شده، وجود دارد.مقام مسئول همچنین به نقش مراکز خدمات کسب و کار کشاورزی BDS و آموزش‌های لازم برای تغییر گفتمان در راستای تجاری‌سازی محصولات اشاره کرد و افزود: الگوی تامین مالی نیز در بانک‌ها و وزارت جهاد کشاورزی به سمت تامین مالی زنجیره ارزش در حال تغییر است. نشست مجازی تجاری‌سازی محصولات کشاورزی نشان جغرافیایی ایران با حضور نمایندگانی از دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز مالکیت فکری و معنوی ایران و نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.منبع خبر: مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران