ماشین سازی ارم
تاریخ ثبت اطلاعات این شرکت:
1391/10/07

کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت:
575

تعداد بازدید از صفحه اختصاصی:
4987
ماشین سازی ارم

3
رتبه این شرکت در سایت مرجع
3 x 18
ماشین سازی ارم

ماشین آلات تولیدی:
طراحی و ساخت انواع دستگاه های بسته بندی
موقعیت کارخانه:
البرز ، کمالشهر

2020 - 1399 ماشین سازی ارم

از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
ماشین سازی ارمتصاویر از مجموعه ماشین سازی ارم
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
ماشین سازی ارماسامی برخی از مشتریان و خریداران ماشین آلات ماشین سازی ارم
زر ماکارون
نام و مدل دستگاه:
سال تحویل دستگاه:
کاربرد دستگاه:
محل خریدار:

قهوه ثمر
نام و مدل دستگاه:
سال تحویل دستگاه:
کاربرد دستگاه:
محل خریدار:

هانی
نام و مدل دستگاه:
سال تحویل دستگاه:
کاربرد دستگاه:
محل خریدار:

ماکارونی خوشه
نام و مدل دستگاه:
سال تحویل دستگاه:
کاربرد دستگاه:
محل خریدار:
Skip Navigation Linksصفحه اول > بانک اطلاعات سازندگان ماشین آلات صنایع غذایی > اطلاعات تکمیلی