آزمایشگاه دکتر اولیاء و دکتر ایراجیان - اطلاعات اولیه شرکت
2
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: فوق تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و پروبیوتیک
موضوع مجوز: همکار سازمان غذا و دارو
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: 1392/03/26
تاریخ تمدید مجوز:
تعداد بازدید: 6820 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 91
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه دکتر اولیاء و دکتر ایراجیان
نام فرد مسئول: مسئول فنی ، رحیم نصرتی
تلفن همراه فرد مسئول: (911) 2830915
آدرس: خیابان ولیعصر ، نبش چهارراه نیایش ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ، مجتمع آموزشی و پژوهشی نیایش ، آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی ، آزمایشگاه میکروبیولوژی و پروبیوتیک
تلفن: (21) 88194042
فکس: (21) 88194042
سایت اینترنتی آزمایشگاه:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1392/10/28
تاریخ آخرین تغییرات: 1398/11/01

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه دکتر اولیاء و دکتر ایراجیان
1-انجام کلیه آزمون های نمونه های طرح PMS کشوری و استانی
2-انجام کلیه آزمونهای میکروبی و شیمیایی انواع مواد غذایی ، نوشیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و دارویی
3-انجام کلیه آزمایشات نمونه های شرکت های وارد کننده و صادر کننده کالا جهت اخذ مجوز و پروانه وزارت بهداشت
4-انجام آزمون های فوق تخصصی محصولات پروبیوتیک
5-بررسی اثرات ضد باکتریایی ، ضد قارچی و ضد ویروسی انواع محصولات آرایشی ، بهداشتی و ضدعفونی کننده ها