آزمایشگاه آریان گلاره - اطلاعات اولیه شرکت
1
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: انجام کلیه آزمایشات کنترل کیفی محصولات پروتئینی و انواع مواد پروتئینی خام.
موضوع مجوز: آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری:
تاریخ تمدید مجوز:
تعداد بازدید: 4567 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 90
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه آریان گلاره
نام فرد مسئول: بیژنی
تلفن همراه فرد مسئول: 026-45333390-93
آدرس: نظر آباد ، شهرک صنعتی سپهر ، خیابان اردیبهشا شرقی ، جنب نگهبانی
تلفن: 026-45333390-93
فکس: 026-045333389
سایت اینترنتی آزمایشگاه:
تاریخ ثبت اطلاعات: 1392/08/05
تاریخ آخرین تغییرات: 1398/11/01

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه آریان گلاره