آزمایشگاه آزمایشگاه معیار دانش پارس - اطلاعات اولیه شرکت
3
دامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمون: کنترل کیفیت فرآورده های غذایی، آرایشی-بهداشتی، خوراک دام و طیور، آب و پساب، کنترل کیفی سموم و دفع آفات نباتی و خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای
موضوع مجوز: آزمایشگاه
تاریخ کمیته فنی مجوز بهره برداری: 1392/06/14
تاریخ تمدید مجوز: 1398/05/20
تعداد بازدید: 201 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 107
Line
اطلاعات تماس آزمایشگاه آزمایشگاه معیار دانش پارس
نام فرد مسئول: خانم مهندس اردشیری
تلفن همراه فرد مسئول: (913) 567-5646
آدرس: خیابان جی شرقی- بلوار ارغوانیه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان- پژوهشگاه مرکزی- شرکت معیاردانش پارس
تلفن: (031) 3535-4146
فکس: (031) 3535-4146
سایت اینترنتی آزمایشگاه: http://meyardanesh.com/
تاریخ ثبت اطلاعات: 1399/06/05
تاریخ آخرین تغییرات: 1399/07/08

Line
توضیحات بیشتر آزمایشگاه آزمایشگاه معیار دانش پارس
معیاردانش پارس با هدف برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور فعالیت خود را با بهره گیری از متخصصین مجرب در پژوهشگاه دانشگاه آزاد واحد اسلامی واحد اصفهان، آغاز نموده است. در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 استقرار یافته است و کلیه آزمون ها بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیر ISO, ASTM, BSI, JIS, ISIRI,… انجام می شود.