رامان فرایند آزما - اطلاعات تکمیلی شرکت
33 / 26
رامان فرایند آزما
محصولات: سکوبندی و مبلمان آزمایشگاهی، دستگاههای عمومی آزمایشگاهی، شیشه آلات و لوازم مصرفی آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و محلولهای استاندارد، گازهای استاندارد، اسپکتروفتومتری و رنگ سنجی جهت آنالیز شیمیایی نمونه ها ، انواع تجهیزات پرتابل و ازمایشگاهی جهت آنالیز فیزیکی نمونه ها ، انواع معرفهای شیمیایی ، میکروبیولوژی
نوع فعالیت: وارد کننده ،
نماینده شرکت: بابک محمد
تعداد بازدید: 958 کد ثبت اطلاعات این شرکت در سایت مرجع: 1277

اطلاعات تکمیلی رامان فرایند آزما
Line
مشخصات محصولات تولیدی رامان فرایند آزما
ردیف نام محصول برند بسته بندی وزن هر بسته
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
مسئولین و مدیران رامان فرایند آزما
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت سوابق کاری تلفن همراه ایمیل
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و سایر مستندات رامان فرایند آزما
ردیف نام سند مرجع صادر کننده سند شرح سند تاریخ اخذ
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
تصاویر از مجموعه رامان فرایند آزما
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است.
عضویت رامان فرایند آزما در انجمنهای صنفی و علمی داخلی و خارجی
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است
برنامه های رامان فرایند آزما برای توسعه و آینده
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است
منشور مشتری مداری و رعایت حقوق مصرف کننده
از طرف شرکت تکمیل نگردیده است