تولید کنندگان ، وارد کنندگان و فروشندگان مواد افزودنی

Skip Navigation Linksصفحه اول > سامانه کاریابی صنایع غذایی

سامانه کاریابی صنایع غذایی


بازگشت به فهرست اصلی ثبت رزومه شما
1234
مینا رباط جزیمینا رباط جزی
3
مدرک تحصیلی: علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی
تجربه کاری: 2 سال
درخواست شغلی: کارشناس صنایع غذایی، مسئول فنی، کارشناس کنترل کیفی (QC)، آزمایشگاه غذایی
محل سکونت: البرز
تلفن: (21) 6515-3036
تاریخ ثبت رزومه: 1397/02/19
محمدرضااصغرزادهمحمدرضااصغرزاده
3
مدرک تحصیلی: صنایع غذایی
تجربه کاری: 1ماه کارورزی درکارخانه مینو-3ماه کارورزی درکارخانه بهنوش-کارورزی درکارخانه زمزم(اکنون)-دارای مدرک ISO9001 ازQAL انگلستان
درخواست شغلی: مسئول فنی،کارشناس آزمایشگاه،کارمنداداری،کارشناس کنترل کیفیت وسمتهای دیگرمربوط به رشته تحصیلی
محل سکونت: تهران
تلفن: (0939)537-3736
تاریخ ثبت رزومه: 1397/02/16
پریسامحمدزادهپریسامحمدزاده
3
مدرک تحصیلی: صنایع غذایی
تجربه کاری: 1ماه کارورزی درکارخانه مینو-3ماه کارورزی درکارخانه بهنوش-کارورزی درکارخانه زمزم(اکنون)-دارای مدرک بین المللی GMP،GHP،HACCP،ایزو22002 وایزو19011 ازسازمان غذاودارو
درخواست شغلی: کارمنداداری،مسئول فنی،کارشناس آزمایشگاه،کارشناس کنترل کیفیت وموارددیگرمربوط به رشته تحصیلی
محل سکونت: تهران
تلفن: (0935)976-2531
تاریخ ثبت رزومه: 1397/02/16
زینب اصغرتبار افروزیزینب اصغرتبار افروزی
3
مدرک تحصیلی: کشاورزی، مهندسی صنایع غذایی
تجربه کاری: ندارم
درخواست شغلی: تمایل به کار در کارخانه ها و شرکت های مرتبط با صنایع غذایی
محل سکونت: تهران
تلفن: (21) 8897-2692
تاریخ ثبت رزومه: 1397/02/15
مسعود ریگیمسعود ریگی
3
مدرک تحصیلی: کشاورزی .صنایع غذایی
تجربه کاری: کارورزی کوتاه مدت
درخواست شغلی: مرتبط بارشته تحصیلی
محل سکونت: زاهدان
تلفن: (21) 134-1234
تاریخ ثبت رزومه: 1397/03/05
قیاس زادهقیاس زاده
3
مدرک تحصیلی: مهندسی فناوری صنایع غذایی
تجربه کاری: سرپرست کانتر در رستوران
درخواست شغلی: صنایع غذایی
محل سکونت: تهران
تلفن: (0937)544-3085
تاریخ ثبت رزومه: 1397/03/02
زهرا میرزاآقازادهزهرا میرزاآقازاده
3
مدرک تحصیلی: علوم و مهندسی صنایع غذایی(تبدیل مواد غذایی)
تجربه کاری: دو ماه کارآموزی در شرکت بابل آب-دو ماه کارآموزی در شرکت فراورده های لبنی پاکسار
درخواست شغلی: کارشناس آزمایشگاه-کارشناس کنترل کیفی
محل سکونت: تهران
تلفن: (937)0097682
تاریخ ثبت رزومه: 1397/03/02
پگاه صادقیپگاه صادقی
3
مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع غذایی
تجربه کاری: 3سال کادر اداری و فروش
درخواست شغلی: کنترل کیفی.آزمایشگاه. کارخانه های صنایع غذایی.گذراندن کارآموزی قبل از کار.تلفن 09191676877
محل سکونت: تهران
تلفن: (0919) 167-6877
تاریخ ثبت رزومه: 1397/02/26
نرگس بابائینرگس بابائی
3
مدرک تحصیلی: علوم و مهندسی صنایع صنایع
تجربه کاری: به مدت 240 ساعت در کارخانه آرد کارآموز بودم. آشنا به روند تولید و شناخت کامل مواد غذایی
درخواست شغلی: تقاضای کار در همه امور مربوط به صنایع غذایی
محل سکونت: اردبیل
تلفن: (45)3346-1256
تاریخ ثبت رزومه: 1397/01/15
احمد احسانی فراحمد احسانی فر
3
مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع غذایی
تجربه کاری: مسئول فنی، مدیرکنترل کیفیت و مدیر تولید در سه کارخانه فراورده های لبنی و مسئول فنی در سه شرکت بازرگانی جهت واردات مواد غذایی و کارشناس بازرگانی در صدا وسیما به مدت 6 سال
درخواست شغلی: صنایع غذایی و کارشناس بازرگانی
محل سکونت: تهران -تهرانسر- 09123864230
تلفن: (021) 4453-6358
تاریخ ثبت رزومه: 1397/02/09
1234


بانک اطلاعات پخش کنندگان ، عمده فروشان و بنکداران محصولات غذایی
تبلیغ در سایت تبلیغ در سایت