وبلاگ انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر

ثبت مشخصات وبلاگ شما
انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر

انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر

اطلاعات عمومی صنایع غذایی شامل اخبار صنایع غذایی و فناوری های روز

اطلاعات تماس بازدید: 1650 x 00
نام وبلاگ: انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر
آدرس اینترنتی: http://khazarstudents.blogfa.com
نام مسئول وبلاگ: بهادر جلیلیان
موقعیت مکانی: محمود آباد
تلفن: (51) 36047612

توضیحات
انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر
کلمات کلیدی
انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر ، صنایع غذایی ،