وبلاگ

انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر

انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر

اطلاعات عمومی صنایع غذایی شامل اخبار صنایع غذایی و فناوری های روز

رتبه: 0
بازدید: 108

اطلاعات تماس

نام وبلاگ: انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر
آدرس اینترنتی: http://khazarstudents.blogfa.com
نام مسئول وبلاگ: بهادر جلیلیان
موقعیت مکانی: محمود آباد
تلفن: (51) 36047612

توضیحات

انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر

کلمات کلیدی

صنایع غذایی ، انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر