انجمنهای صنفی و تشکل های علمی صنعت غذا

انجمن ملی خرمای ایران

رتبه:
بازدید: 1710

اطلاعات تماس

نام انجمن یا تشکل: انجمن ملی خرمای ایران
نام رئیس هیئت مدیره: ابراهیم پورحیدری
نام دبیر انجمن: علیرضا کریمی
آدرس: بندر عباس- بلوار پاسداران- اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی
تلفن: 07633565310-11
تلفن همراه:
فکس: (21) 88381340
وب سایت:
تاریخ ثبت: 1391/05/14
تاریخ آخرین ویرایش: 1394/03/30
صفحه اختصاصی: صفحه اختصاصی ندارد

توضیحات

تلفنها پاسخگو نیستند28/1/93

کلمات کلیدی

انجمن ملی خرمای ایران ،
محل تبلیغ
تبلیغ در سایت تبلیغ در سایت