دقت‌ ، صحت‌
اصطلاح انگلیسی: accuracy
اصطلاح فارسی: دقت‌ ، صحت‌
Line
مفهوم اصطلاح دقت‌ ، صحت‌
میزان نزدیکی و کم بودن انحراف معیار به میانگین
بانک اطلاعات پخش کنندگان ، عمده فروشان و بنکداران محصولات غذایی
تبلیغ در سایت تبلیغ در سایت